Covid – Corona

Afspraken trainingen en wedstrijden rondom Corona

Om er voor te zorgen dat iedereen op een goede, veilige manier kan volleyballen, zijn er verschillende regels vanuit Nevobo, Den Butter en CSS. Wij vragen jullie dan ook hier gehoor aan te geven en alle aanwijzingen in en rondom de zaal op te volgen.

Algemeen:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en/of benauwdheid.
 • Blijf thuis als iemand in jouw gezin naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheid heeft of positief getest is.
 • Hoesten, niezen doe je in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem je eigen bidon mee.
 • Desinfecteer je handen voor en na het spelen.
 • Houd je aan de regels zoals aangegeven door Den Butter.
 • Zorg dat aan het einde van de training of wedstrijddag de desinfectie materialen weer in de CSS kast komen.

Trainingen:

 • Gebruik kleedkamers is mogelijk, probeer dit wel tot een minimum te beperken door omgekleed op de training aan te komen.
 • Er zijn maximaal 6 personen toegestaan per kleedkamer.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor je training start in de zaal.
 • Zorg dat je na afloop van de training snel de zaal weer verlaat.
 • Ouders mogen helaas niet blijven kijken tijdens trainingen
 • Wanneer er niet daadwerkelijk gesport wordt, moet iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit geldt ook voor trainers.
 • Elk team zorgt voor desinfectie van de door hen gebruikte ballen.

Wedstrijden:

 • Gebruik kleedkamers is mogelijk, probeer dit wel tot een minimum te beperken door al omgekleed aan te komen.
 • Er zijn maximaal 6 personen toegestaan per kleedkamer.
 • Douchen is toegestaan, maar wordt afgeraden. Houd hier ook afstand van elkaar.
 • Publiek is niet toegestaan. Ouders van bezoekers die als chauffeur mee zijn gekomen, mogen wel op de tribune aanwezig zijn.
 • Kom niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd de zaal in.
 • Wanneer voorgaande wedstrijd nog niet afgelopen is, wacht dan op de tribune met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Pas jouw veld betreden wanneer alle eerdere spelers van dat veld de zaal hebben verlaten.
 • Volg de aanwijzingen van de scheidsrechter op.
 • Elk team zorgt voor desinfectie van de bank wanneer er van veld gewisseld wordt.
 • Het thuisspelende team zal zorgen voor het regelmatig desinfecteren van de wedstrijdbal.
 • Reservespelers van 18 jaar en ouder en coaches dienen aan de kant 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Kijk bij uitwedstrijden vooraf op de website van de tegenstander. Vaak vermelden zij daar alle regels die gelden in de zaal.

Uitgebreide protocollen zijn in onderstaande links te vinden. Zorg dat je hiervan op de hoogte bent. Updates van deze protocollen zijn telkens hier te vinden.

Samen kunnen we er voor zorgen dat we kunnen blijven volleyballen! Let allemaal op de regels en spreek elkaar aan als we ze even vergeten zijn.

Bestuur C.S.S